Курс з 01.12.2019 року тимчасово використовується для викладачів ДВНЗ "Університет банківської справи" в якості довідкового інформаційного ресурсу з метою допомоги під час самостійної розробки дистанційного курсу до обраної навчальної  дисципліни.