ПЕРЕДМОВА ДО КУРСУ


У курсі з мінімальним використанням математичного апарату розглядаються схемотехнічні принципи побудови мікроелектронних підсилювачів для розробки й проектування електронних систем від найпростіших вимірювальних підсилювачів до складних комплексів, наводяться приклади розрахунку схем.

Метою  вивчення курсу є формування знань в області схемотехніки аналогових пристроїв застосовуваних у електроніці.

Терміни проведення 18 тижнів. Кожна тема розрахована на один календарний тиждень. Передбачається, що на навчання в курсі треба витрачати приблизно 5 годин на тиждень.

Курс призначений для студентів, що навчаються за напрямом 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка» (спеціальність 7.05080101 "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої"). Буде корисним для студентів бакалавратів, програмою яких передбачено вивчення теорії електричних підсилювачів з дисциплін Електроніка, Мікросхемотехніка, Схемотехніка аналогових пристроїв.

Для успішного опанування матеріалами курсу необхідно мати доступ до мережі інтернет, на власному ПК мати установлені текстовий процесор (Microsoft Word або інший), програму для моделювання електронних схем Electronic Worckbench, власна поштова скринька.

Автор курсу: cт. викладач кафедри фізики та електроніки СНУ ім. В. Даля, викладач вищої категорії, магістр з приладів Воронкін Олексій Сергійович (http://tdo.at.ua/index/author/0-4). Стаж науково-педагогічної діяльності – 7 років. Наукові інтереси: методологія електронного навчання; методика навчання фундаментальних дисциплін (фізика, електроніка, комп'ютерне забезпечення), наукове приладобудування.


При навчанні на курсі Вам буде запропоновано щотижнево
-         опанувати теоретичний матеріал;
-         переглянути додатковий інформаційний матеріал
-         виконати лабораторну роботу (1 тема / 1 тиждень - 1 робота) у середовищі electronkic Worckbench;
-         підготувати звіт про виконання лабораторної роботи;

-         прийняти участь в обговоренні проблем.

Експертиза курс. Курс схвалено до використання у навчальному процесі кафедрою фізики та електроніки СНУ імені Володимира Даля. Матеріали курсу основані на матеріалах електронного засобу навчального призначення, рекомендованого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України  (Лист № 1/11–126  від  11.01.2011 р.):

Воронкін О.С. Мікроелектронні підсилювачі : eлектронний засіб навч. призначення. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. - CD-ROM. - http://tdo.at.ua/_si/0/85265484.jpg

 

За результатами навчання Ви будете
- мати науково-технічний кругозор у галузі схемотехніки аналогових пристроїв, призначених для підсилення й функціонального перетворення електричних сигналів;
- знати принципи дії пристроїв аналогової електроніки; методи розрахунку й проектування основних підсилювальних каскадів, побудованих на операційних підсилювачах;
- вміти: а) читати електронні схеми; б) виконувати вибір необхідної елементної бази пристроїв аналогової електроніки; в) проводити комп'ютерне моделювання схем у середовищі Workbench.