Курс «Менеджмент фізичної культури і спорту» для підготовки здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 017.Фізична культура і спорт