Мета надати фундаментальні знання з техніки і технології буріння свердловин на нафту і газ.

Завдання:

– вивчити сучасні способи буріння свердловин на нафту і газ;

– вивчити буровий інструмент, що використовується для буріння свердловин на нафту і газ;

– вивчити наземне та вибійне обладнання для буріння свердловин на нафту і газ;

– вивчити технологію буріння свердловин на нафту і газ на нафту і газ, – способи цементування обсадних колон,  основи розкриття і опробування продуктивних пластів.

знати:

– сучасні способи буріння свердловин на нафту і газ;

– буровий інструмент, що використовується для буріння свердловин на нафту і газ;

– наземне та вибійне обладнання для буріння свердловин на нафту і газ;

– технологію буріння свердловин на нафту і газ на нафту і газ;

– способи цементування обсадних колон;

– основи розкриття і опробування продуктивних пластів;

– основи буріння свердловин на морі.

вміти:

– вибрати породоруйнуючий інструмент в залежності від геологічних і технологічних умов;

– вибрати компоновку бурильної колони;

– вибрати спосіб буріння свердловини;

– проектувати параметри режиму буріння;

– проектувати конструкцію свердловини;

– розраховувати параметри промивання свердловини;

– вибирати бурову установку.