Програма вивчення варіативної навчальної  дисципліни «Методологія та організація наукового дослідження, її роль в діяльності менеджера освіти» складена відповідно до підготовки за освітнім ступенем магістр напряму 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретичні та методичні засади організації та проведення науково-педагогічного дослідження.

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація наукового дослідження, її роль в діяльності менеджера освіти»  є посилення вимоги до наукової компетентності майбутніх керівників закладів освіти; опанування базовими основами методології; формування вмінь та навичок проведення педагогічних досліджень, обробки, аналізу та інтерпретації результатів дослідження.