Мета курсу: отримати навички роботи з технологіями дистанційного навчання та створити електронний курс-ресурс