Метою курсу навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є надання студентам систематизованих знань із теоретичних засад щодо навчання в технічному університеті та основ психології як галузі знань.

Завданнями вивчення курсу є знайомство з історією та досягненнями університету, факультету та випускаючої кафедри; інформування студентів про порядок організації навчального процесу в НТУ «ХПІ»; ознайомлення з можливостями студентів НТУ «ХПІ» щодо реалізації власної освітньої та науково-дослідницької діяльності; надання інформації щодо можливості участі студентів у міжнародних проектах, організації побуту, відпочинку, участі у спортивних та культурно-масових заходах; ознайомлення з основними нормативно–правовими документами, що регламентують навчальний процес в НТУ «ХПІ»;  інформування про соціально–правовий захист студента, формування у студентів системних уявлень про зміст і умови майбутньої професійної діяльності; ознайомлення з можливостями працевлаштування, головними вимогами потенційних роботодавців; формування у студентів основних понять і термінів, що стосуються психології.