Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічне та психологічне спілкування, культура, етика та техніка мовлення, особливості публічного виступу, специфіка академічного та наукового мовлення, принципи ораторської майстерності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова» є поглиблене знайомство з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, опанування норм професійного мовлення та термінологічною системою та знаннями з основ укладання наукової документації та спілкування. Основні завдання : 

  • оволодіння фундаментальними систематизованими знаннями з української мови;
  • формування знань щодо історичних та теоретичних аспектів існування та функціонування української мови;
  • засвоєння системи професійних мовно-стилістичних норм, традицій;
  • оволодіння науковою та професійною термінологією, комунікативними компетенціями;
  • розвиток умінь здійснення перекладу;
  •  формування знань з укладання ділової та наукової документації.