Курс «Історія України: соціально-політичні аспекти» - гуманітарна дисципліна, яку вивчають студенти 1-го курсу НТУ «ХПІ».  Висвітлює найважливіші етапи   політичного, екомічного і культурного розвитку населення України. Пропонований курс є концептуально новою навчальною дисципліною, що поглиблює та систематизує знання студентів з вітчизняної історії. Основу курсу складає вивченя соціально-економічної, суспільно-політичної та державницької проблематики, діяльності партій, рухів, громадських об’єднань України в контексті  розвитку світової цивілізації.