Курс призначено для студентів-магістрів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" з метою формування знань з прагматичних аспектів управління фінансами за допомогою послуг фінансових посередників, вивчення основ функціонування ринку фінансових послуг, а також набуття навичок аналізу цих послуг.