Енергоефективність в даний час є одним з основних пріоритетів політики будь-якої держави, що визначає його енергетичну безпеку. З точки зору енергоефективності повинна вестися діяльність всіх без винятку підприємств і суб'єктів господарювання. Ефективне використання енергоресурсів дозволяє знижувати частку енергетичної складової в собівартості будь-якої продукції, тим самим підвищуючи прибутковість і конкурентноздатність підприємства, а також призводить до зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Мета курсу полягає в ознайомленні з особливостями енергозберігаючої політики держав, передовими методами управління виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії, типовими енергозберігаючими заходами в різних сферах промисловості і ЖКГ.

Курс читається студентам бакалаврату спеціальності "Теплоенергетика".