Дисципліна «Безпека експлуатації будівель і споруд» належить до нормативних дисциплін природно-наукової підготовки за спеціалізацією – охорона праці.