Екологія - є однією із  головних  фундаментальних  наук,  своєрідною філософією виживання людства, стратегією перебудови цивілізації в ХХI сторіччі, що повинна відповідати сучасним реаліям взаємин населення планети і Природи, головним чином моральної перебудови на базі розвитку колективного інтелекту, повного взаєморозуміння, взаємодії і взаємодопомоги всіх націй у справі збереження Біосфери і стабільного розвитку. Екологічна діяльність є одним з головних елементів будь-якої сфери людської діяльності – промислового виробництва, енергетики, сільського і лісового господарства, транспорту, наукових досліджень,  культури, релігії і т.д.

Проблеми екології надзвичайно тісно зв'язані з добробутом людського суспільства. Ці зв'язки групуються в трьох напрямках: Інтенсифікація ресурсів біосфери; Охорона природи, що включає облік існуючих ресурсів і систему заходів, що перешкоджають руйнуванню оточуючого навколишнього середовища (ОНС); та Пізнавальні функції, що включають вивчення середовища й пізнання законів природи.

Всі ці питання розглядаються у запропонованому курсі «Основи екології».