Навчальна дисципліна "Моделювання систем і процесів у зварюванні" складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки магістра галузі знань "13. Механічна інженерія" за спеціальністю " 132.Матеріалознавство".

Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки магістра. Вивчення дисципліни дозволяє студентам оволодіти знаннями в галузі моделювання систем і процесів техніки, зокрема у зварюванні, оволодіти методами математичного моделювання, комп'ютерного моделювання із застосуванням пакетів прикладних програм МаthСаd, SolidWorks, Ansys Workbench. Дистанційний курс розроблено з урахуванням сучасного рівня техніки у зварюванні і сучасних вимог до кваліфікації дослідника, інженера-дослідника, інженера-технолога на виробництві. В результаті вивчення курсу магістри зможуть моделювати, досліджувати, оптимізувати, удосконалювати процеси і системи в техніці.