Даний курс розрахований на учнів 9 класу загальноосвітньої школи  з метою успішного засвоєння ними теми з геометрії "Розв'язування трикутників" . У процесі вивчення курсу відбуватиметься формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання.