У дистанційному курсі "Безпека життєдіяльності"  розглянуті теоретичні питання безпеки життєдіяльності. Наведені історія становлення наукового напрямку «Безпека життєдіяльності» й основні поняття, розглянуті ризик і засоби його аналізу, безпека життєдіяльності при надзвичайних ситуаціях, висвітлені оцінка психологічних властивостей людини та аналіз системи «людина-техніка-середовище», питання нормативно-правової основи й системи управління щодо безпеки життєдіяльності.