Предмет вивчення дисципліни: технологія і організація інформаційно-аналітичної діяльності як атрибуту процесу управління, обов’язкової умови ефективного менеджменту.