Даний курс містить теоретичну інформацію з технологічних основ машинобудування, прогресивних технологічних методів двигунобудування, перспективних технологій механічної обробки деталей двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), вузлового та загального складання ДВЗ. Теоретичний курс підкріплюється комплексом практичних занять з розробки литих і штампованих заготівок деталей, вивчення технологічної документації, що має місце в двигунобудуванні, ознайомлення з системами автоматизованого проектування технологічних процесів, оформленням технологічної документації в цих системах, розробки маршрутної технології механічної обробки деталі, в т.ч. з використанням САПР технологічних процесів.