Під впливом інформаційних технологій (на Заході іх начивають ed tech - педагогічні технології) відбуваються зміни у начальному процесі школи, університету. Впровадження ІТ  внавчальному закладі, як правило, передує прийняття концепції розвитку. На жаль, на даному етапі ми суттєво відстаємо від провідних західних університетів. Тому для того, щоб скоротити розрив необхідно прийняти проміжну концепцію, як перший крок до сучасного електронного університету. 

В свою чергу це вимагає переглянути систему підвищення кваліфікації викладачів. Їх треба навчити створювати якісні дистанційні курси, проводити якісний навчальний процес як дистанційному так і змішаному форматі, слідкувати за наростаючими інформаційними потоками свого фаху та інформаційними технологіями, вміти опановувати їх.

Мета: визначити проміжну концепцію розвитку сучасного електронного університету, сфромувати перелік компетенцій викладача такого університету та визначити модулі навчальної програми підвищення кваліфікації викладачів.

Бажаний результат курсу: типове положення про сучасний електронний університет та комплекс програм підвищення кваліфікації викладачів електронного університету.

Коннективістський відкритий онлайн курс починається 16 січня, після двох тижнів буде проведено майстер-клас Зимової школи "Сучасні педагогічні технології (1-3 січня 2017 р.). Після цього протягом двох тижнів відбудеться обговорення розглянутих питань та опанування деяких нових соціальних сервісів.

Участь у курсі безкоштовна. Учасники, які будуть брати активну участь у курсі, отримають електронний сертифікат.

Відкритий онлайн курс - це своя особиста мета навчання слухача, яку він може не декларувати, свобода методів і форм навчання.

Коннективістський курс - це опрацювання великої кількості неструктурованих джерел з мережі для створення опису проблеми, що потребує розв'язання. Ефективність такого курсу визначається кількістю учасників та їх активністю у обговоренні проблем

У курсі передбачені вебінари (за адресою http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=5574, передбачена самореєстрація) у формі круглих столів за участю експертів

Основна діяльність слухача: робота з інформаційними матеріалами (у більшості - англомовними), підготовка повідомлень у форум, обговорення проблем. Наприкінці тижня передбачено рефлексивне анкетування.

Учасники курсу мають можливість підготувати статтю у збірник праць Зимової школи. Термін предствлення статті - 28 лютого 2017 р. Друкується безкоштовно.

Установчий вебінар відбудеться 13 січня о 16-00 за адресою http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=5574