Знання та навички у галузі ціноутворення і розробки цінової стратегії затребувані в діяльності більшості підприємств, оскільки саме цінова політика є тим важелем економічного впливу на ринок, який визначає прибутковість і результативність бізнесу. Ціна, будучи найважливішою економічною категорією, впливає на економічні відносини між виробниками (продавцями) і споживачами, і, в свою чергу, схильна до значного впливу цілої системи чинників (політичних, економічних, соціальних тощо).

          Мета  курсу – дати теоретичні та практичні основи знань у галузі ринкового ціноутворення; систематизувати, поглибити і закріпити отримані теоретичні та практичні знання при вивченні, аналізі та розробці цінової політики підприємства; розвинути навички ведення самостійної роботи і застосування дослідницьких методик для вирішення нестандартних завдань

          Строки проведення та спрямування: дистанційний курс розраховано на 9 тижнів  для вивчення студентами спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання

          Корисні посилання:

  • Email розробника курсу (ст. викладач кафедри менеджменту ЗЕД та фінансів, к.е.н. Мордовцев Олександр Сергійович) -  acmor@mail.ru
  • Сайт кафедри менеджменту ЗЕД та фінансів http://web.kpi.kharkov.ua/finance/golovna/
  • Адреса кафедри: вул. Пушкінська,  79/2, учбовий корпус У-5, кімнати 205, 207, 208

PS "Якщо ви бачите ціну, то вона автоматично впливає на вас" (Уорен  Баффетт)