До семінару методичного відділу
Програма семінару
1. Роль дистанційного навчання у сучасній освіті
Хмарні технології і їх вплив на освіту. Нові види дистанційних курсів та відповідні педагогічні теорії. Роль формального та неформального навчання. Нові вимоги до викладачів та фахівців. Гейміфікація.
2. Стандарти дистанційного навчання
LMS та його призначення. SCORM  та Tin Can. Універсальний дизайн для навчання. Структура дистанційного курсу та вимоги до нього. Відкриті освітні ресурси, відкриті курси. Проектування дистанційного курсу, особливості проектування змісту курсу. Контроль у дистанційному навчанні.
3. Змішане навчання
Визначення змішаного навчання, принципи, вимоги. Моделі змішаного навчання. Перевернутий клас, мікронавчання. Умови впровадження змішаного навчання. Нова роль тьютора. Роль відео у змішаному навчанні. Інструменти.
4. Роль куратора змісту у навчанні
Визначення терміну «куратор змісту». Особливості роботи з великими обсягами неструктурованої інформації. Робота з бібліотечними системами. Інструменти куратора змісту.

Розробник проф. Кухаренко В.М.