Курс має навчити слухачів організовувати робоче місце стропальника, дає характеристику вантажопідіймальних кранів різних видів, описує вантажозахоплювальні пристрої і тару, визначає правила стропування, підіймання і переміщення вантажів.