Дисципліна вивчається студентами другого курсу факультету комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ».