Курс з дисципліни "Екологія" для студентів всіх технічних спеціальностей на англійській мові. Розробник Тихомирова Тетяна Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри Хімічної техніки та промислової екології НТУ "ХПІ"