Інформація в управлінні маркетинговою діяльністю та її характеристика.Організація маркетингових досліджень з використанням комп’ютерних технологій оброблення інформації. Інформаційна технологія розв’язання задач з дослідження ринку та попиту на товари.
Інформаційна технологія розв’язання задач з маркетингових досліджень товарів. Інформаційна технологія розрахунків цін на товари
Інформаційна технологія розв’язання задач з управління рекламною діяльністю