Мета курсу: сформувати систему знань та вмінь в сфері захисту у випадку надзвичайних ситуацій.