Курс присвячений: формуванню цілісного уявлення про роль інформаційних технологій в сучасному освітньому середовищі та педагогічній діяльності,  розвитку системи знань, умінь та навичок в галузі використання інформаційних та комунікаційних технологій в навчанні та освіті, що складають основу формування компетентності слухача по застосуванню інформаційних та комунікаційних технологій в професійній діяльності.

 Мета курсу:

  • сформувати компетентності в галузі використання можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності;
  • підвищити професійну компетентність і конкурентоздатність майбутніх фахівців різних галузей;
  • досягти необхідного рівня професіоналізму в оволодінні засобами ІКТ;
  • розвинути уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати дані, що стосується педагогічної діяльності, за допомогою сучасних засобів ІКТ;
  • продемонструвати можливості сучасних інформаційних технологій та інтернет-ресурсів для професійного вирішення задач;
  • сформувати у слухачів практичні навички роботи у дистанційному середовищі;
  • ознайомити з сучасними прийомами та методами використання засобів ІКТ при проведенні різних видів навчальних занять.