Мета та завдання курсу:

  • підготовка конкретного дистанційного курсу до навчального процесу;
  • відбір додаткового теоретичного матеріалу для курсу та його структурування;
  • проектування системи контролю, розрахунку рейтингу слухачів дистанційного курсу;
  • відбір та проектування активних методів навчання з використанням хмарних технологій, формування мотивації слухачів та ін.;
  • перепроектування дистанційного навчального процесу для змішаного навчання;
  • розвиток методичного супроводу дистанційного навчання.

Слухач повинен мати дистанційний курс, який може бути розміщений на будь-якому сайті.

Навчання у курсі безкоштовне.

Мова спілкування – українська та російська.

Керівники системи підвищення кваліфікації можуть приєднатися до відкритого курсу з своїми слухачами окремою групою. Керівник отримає відповідний доступ до курсу для керування та зворотного зв’язку з колегами.

Для учасників курсу будуть проводитись щотижневі вебінари.

Ознайомчий вебінар відбудеться 13 жовтня 2016 р. о 14-30 за адресою  http://dl.khpi.edu.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=5638

Для участі у дистанційному курсі необхідно заповнити анкету https://goo.gl/forms/4Vd1oNSyKr6W47EX2

Автор та тьютор курсу науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання (ПЛДН) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Кухаренко В.М.