Вже понад 40 років впроваджуються інформаційні технології в освіту в нашій країні. На перших етапах це було використання комп’ютера, потім – мережі Інтернет. Але у більшості ми поки що знаходимось у минулому тисячолітті. Необхідно терміново переходити на новий рівень використання інформаційних та педагогічних технологій, розвивати електронне навчання.
Для цього необхідно, з одного боку, опанувати нові інструменти (хмарні технології, віртуальна реальність, розширена реальність, мобільні технології). З другого боку, підвищити рівень володіння новими педагогічними теоріями, підходами, методиками, які трансформувалися або з’явилися під впливом інформаційних технологій. Слід враховувати, що з’явилися відкриті освітні ресурси, відкриті дистанційні курси, якими користуються мільйони викладачів та студентів світу. Змішане навчання, яке базується на дистанційному навчанні, сьогодні вже теж не екзотика у навчальних закладах світу, а нагальна потреба.
Світова практика розвитку дистанційного навчання показує, що успішність впровадження системи дистанційного навчання суттєво залежить від розуміння важливості змін у освіті та підтримки завідувачів кафедр, деканів.

Мета курсу: Отримати навички роботи у Moodle, пошуку в мережі фахівців свого напряму, наукових праць у наукометричній базі джерел, визначати типи дистанційних курсів на кафедрі та потреби уведення змішаного навчання. Аналізувати мету курсу за таксономією Блума та її досяжність, складових курсу, складність тексту, якість графіки, систему оцінки, , завдання, дискусії та іншу діяльність на різноманітність, критерії якості дистанційного курсу та ін. Проектувати дистанційний курс «Вступ до фаху». Визначати необхідність уведення портфоліо студента.
Реєстрація у курсі виконується за посиланням: http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=105 На сайті дистанційних курсів передбачена самореєстрація.
Відкритий дистанційний курс проводить професор Кухаренко В.М. - kukharenkovn@gmail.com