Курс дозволить студентам ознайомитися з характеристикою горючих копалин та методами їх технологічної переробки.