Ця дисципліна дозволить студентам ознайомитися з умовами та обладнанням, що використовується для зберігання нафти і нафтопродуктів. Також розібратися у основах безбечної експлуатації споруд та устаткування. 

Курс дозволить студентам ознайомитися з характеристикою горючих копалин та методами їх технологічної переробки.

Пропонований курс дозволити студентам ознайомитися з тією спеціальністю, яку вони вибрали в якості своєї майбутньої професії, прийшовши вчитися в стіни нашого університету. Викликати у них інтерес до цієї професії і сформувати певну систему знань, яка дозволить розвивати їх кругозір і інженернний світогляд. В даному курсі будуть розглянуті основні види горючих копалин, які зустрічаються на території України, їх значення в економічному і промисловому розвитку країни. Також розглянемо умоваи їх утворення в товщі земної кори і різні гіпотези, які пояснюють ці процеси з наукової точки зору. Також будуть викладені основні напрямки переробки горючих копалин і наведена характеристика одержуваних з них товарних продуктів.

Опис курсу: Даний курс розрахован на учнів випускних класів та випускників професійно-технічних закладів, а також усіх бажаючих навчатися за спеціальністю "Видобування нафти і газу" . Курс надає в доступній формі вступну інформацію та загальні положення про нафтогазову галузь -  геологія нафти та газу, розробка нафтових та газових родовищ, буріння, основні машини та обладнання які застосовуються, підготовка, транспортування та зберігання вуглеводнів.  

Зміст курсу: 

 Інформація про кафедру

Лекції

1. Геологія нафти та газу

2. Розробка нафтових та газових родовищ

3. Буріння нафтогазових свердловин

4. Машини та обладнання для буріння

5. Підготовка нафтогазопромислової продукції

6. Транспортування нафти та газу 

5. Зберігання вуглеводнів

Тестове завдання 

Часові рамки: Даний курс є відкритим без будь-яких часових обмежень. Курс доступний в режимі он-лайн також без жодних обмежень. Ви можете вивчити матеріал в своєму власному темпі.