Курс присвячено апаратурно-конструктивному оформленню процесів переробки нафти, а також природного, супутнього нафтового і  коксового газів. Опанувавши його, здобувачі освіти зможуть грамотно здійснювати вибір та укрупнений розрахунок основного технологічного обладнання для нафтопереробних, газових  та  коксохімічних виробництв.

Курс розрахований на студентів бакалаврської програми і стане в пригоді при роботі над випускним проектом.

Базовий курс бакалаврської програми підготовки інженера-технолога в галузі переробки нафти, газу та твердого палива. Основні питання до розгляду : технологія підготовки, знесолення-зневоднення  нафти на заводі, атмосферно-вакуумне фракціонування нафти, каталітичні процеси нафтопереробки: гідроочищення нафт і нафтових дистиллятів, крекінг, риформінг, ізомеризація, супутні процеси, технологічна схема газопереробного заводу, основні відділення цеху уловлювання коксохімічного підприємства.

Опанування основних питань курсу дозволить слухачеві мати професійні навички в царині обгрунтованого вибору напрямку переробки вуглеводневої сировини в залежності від її властивостей та необхідного асортименту товарних продуктів.