Даний курс розрахований для абітурієнтів та студентів-гуманітаріїв для розширення свого кругозору знань. Використовуючи в основному шкільні знання математики, фізики і хімії, ми з вами швидко розберемося в незрозумілих технічних термінах і явищах, якими ми незримо оточені. Як виготовляються процесори комп'ютерів і смартфонів? Чи можна знайти альтернативу викопному паливу? Це і багато іншого ви дізнаєтеся протягом 5 коротких лекцій.

Презентація щодо даного курсу https://goo.gl/Sn9Bbu

Автор та викладач курсу: Доброжан Андрій Ігорович, аспірант першого року навчання НТУ "ХПІ", кафедри Фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики

           

Дистанционный курс-ресурс по дисциплине "Вступ до спеціальності" кафедры Физического материаловедения для электроники и гелиоэнергетики НТУ "ХПИ" в помощь студенту 1 курса. Все предоставленные материалы входят в курс лекций по данной дисциплине и изложены на данной платформе для более удобного процесса обучения студентов первого курса.

Текст лекций авторства лектора дисциплины - доц. Копача Владимира Романовича.
Оформление и тьютор данного курса - асп. Доброжан Андрей Игоревич.

Язык изложенного материала: русский.