Опір матеріалів - це дисципліна, що навчає студентів основам інженерного розрахунку елементів конструкцій деталей машин та механізмів на міцність, жорсткість і стійкість при дії постійного, змінного у часі або ударного навантаження з урахуванням, при цьому умов роботи цих елементів.

Курс призначений для студентів заочної форми навчання.

(6 кредітів, один семестр навчання)