Цілі курсу: Сформувати у студентів сучасні уявлення про теорії походження Землі, геологічну будову планети, структуру її оболонок і вплив на формування літосфери нової геологічної сили – людства; сформувати вміння користуватись геологічними картами, знання принципів побудови геологічних розрізів, вміння розрізнювати найбільш поширені гірські породи. Все це буде використано при підготовці бакалаврської роботи і у подальшій практичній роботі.

 

Загальною метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань про основи функціонування САПР і навичок роботи з системами автоматизації інженерної діяльності.

Вивчення дисципліни «Основи САПР» дозволяє істотно підвищити якість підготовки студенів для подальшої практичної роботи в області проектування і експлуатації технічних систем.