Цілі курсу: Сформувати у студентів сучасні уявлення про теорії походження Землі, геологічну будову планети, структуру її оболонок і вплив на формування літосфери нової геологічної сили – людства; сформувати вміння користуватись геологічними картами, знання принципів побудови геологічних розрізів, вміння розрізнювати найбільш поширені гірські породи. Все це буде використано при підготовці бакалаврської роботи і у подальшій практичній роботі.

 

Дистанційний курс «Екологія для абітурієнтів. Вступ до фаху» розроблений для школярів старших класів, а також для випускників технікумів і коледжів. Пройшовши наш курс, абітурієнт зможе сформувати загальне уявлення про низку екологічних питаннь та ознайомитися з екологічними проблемами сьогодення і напрямками їх вирішення.

 

Викладач курсу: доцент кафедри «Хімічної техніки та промислової еколгії» Манойло Є.В.

Обсяг та тривалість курсу: 2 години на тиждень. Загальна тривалість - 5 тижнів.

Мета курсу: «Екологія для абітурієнтів. Вступ до фаху» привернути увагу абітурієнтів до спеціальності інженера-еколога-технолога, без якого не обходиться жодне сучасне промислове підприємство. Допомогти молодим людям у закладці фундаменту свого успішного майбутнього, зупинивши свій вибір на перспективній спеціальності.

Результати навчання: Розширення кругозору, формування поняття про майбутню спеціальність, самооцінка здібностей до подальшого навчання з предмету курсу у ВНЗ і подальшої роботи в даній сфері.

Вимоги до слухачів: Базова середня освіта. Здатність до сприйняття текстової інформації та самостійної роботи. Вміння працювати в Інтернеті.

В ході вивчення цього курсу будуть розглянуті наступні питання:

1. Cучасна підготовка еколога в Україні

2. Конференція у Ріо-де-Жанейро та стратегія сталого розвитку

3. Екологічна ситуація в Україні та світі

4. Структура екології як науки та її термінологічний аппарат

5. Екосистеми та біосфера.

6. Пріоритетні завдання сучасної екології

7. Альтернативні джерела енергії

8. Філософські аспекти екології

Загальною метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань про основи функціонування САПР і навичок роботи з системами автоматизації інженерної діяльності.

Вивчення дисципліни «Основи САПР» дозволяє істотно підвищити якість підготовки студенів для подальшої практичної роботи в області проектування і експлуатації технічних систем.

 

 

 

Курс для абітурієнтів кафедри ХТПЕ напрямку 133 "Галузеве машинобудування".

Спеціальність "Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв"