Курс "Вища математика для заочників - частина 1" призначений для дистанційного вивчення курсу вищої математики студентами першого курсу заочної форми навчання. Він включає вивчення елементів лінійної алгебри, аналітичної геометрії, теорії границь та диференціального числення функції однієї змінної.