Курс, «Вступ до спеціальності», спрямовано на ознайомлення студента з процесом навчання на кафедрі парогенераторобудування та НТУ «ХПІ» в цілому. Розповісти про види енергії, способи її видобування та стан енергетики в Україні. Ознайомити з основними схемами енергогенеруючого обладнання та перспективами їх розвитку.

Курс присвячено вивченюю загальних та практичних питань щодо розробки програмного забезпечення, призначенного для підтримки вирішення інженерних питань щодо забезпечення ефективної та безпечної роботи енергетичної галузі.

У першій частині курсу (1 семестр) буде розглянуто низку питань щодо особливостей розробки програм (загальні елементи програм, організація діалогових систем для введення вихідних даних і візуалізації результатів) та використання стандартних прийомів програмування (керування виконанням програми, цикли, використання масивів, форматованого вводу-виводу,робота з файлами і т.п.) для виконання інженерних розрахунків елементів устаткування та процесів в енергогенеруючих установках - парових котлах та ядерних реакторах. Розглянуті питання будуть проілюстровані закріплені у вигляді навичок на прикладах розробки на мові програмування FORTRAN, що розповсюджена у промислово розвинених країнах для виконання інженерних та наукових розрахунків, відносно нескладних прикладних програм для підтримки вирішення питань щодо міцності, теплопровідності та ядерно-фізичних процесів в енергогенеруючих установках.

Здравствуй, уважаемый абитуриент.

Данный курс рассчитан для твоего ознакомления с направлением нашей кафедры. В нем ты узнаешь как получают электроэнергию, о способах получения электроэнергии. Также ты узнаешь о принципах работы электростанций. Сможешь увидеть конструкцию атомного реактора и много чего интересного. Присоединяйся

Запорожская АЭС