Курс присвячено вивченюю загальних та практичних питань щодо розробки програмного забезпечення, призначенного для підтримки вирішення інженерних питань щодо забезпечення ефективної та безпечної роботи енергетичної галузі.

У першій частині курсу (1 семестр) буде розглянуто низку питань щодо особливостей розробки програм (загальні елементи програм, організація діалогових систем для введення вихідних даних і візуалізації результатів) та використання стандартних прийомів програмування (керування виконанням програми, цикли, використання масивів, форматованого вводу-виводу,робота з файлами і т.п.) для виконання інженерних розрахунків елементів устаткування та процесів в енергогенеруючих установках - парових котлах та ядерних реакторах. Розглянуті питання будуть проілюстровані закріплені у вигляді навичок на прикладах розробки на мові програмування FORTRAN, що розповсюджена у промислово розвинених країнах для виконання інженерних та наукових розрахунків, відносно нескладних прикладних програм для підтримки вирішення питань щодо міцності, теплопровідності та ядерно-фізичних процесів в енергогенеруючих установках.

Здравствуй, уважаемый абитуриент.

Данный курс рассчитан для твоего ознакомления с направлением нашей кафедры. В нем ты узнаешь как получают электроэнергию, о способах получения электроэнергии. Также ты узнаешь о принципах работы электростанций. Сможешь увидеть конструкцию атомного реактора и много чего интересного. Присоединяйся

Запорожская АЭС