Дистанційні курси з навчальної дисципліни  "Теоретичні основи електротехніки" 

Галузь знань - 14 «Електрична інженерія»

 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Cпеціалізаціі:  141-02 «Електричні системи та мережі»

                           141-03 «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії»

                           141-04 «Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка»

                           141-09 «Електромеханічні системи та електропривод

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Теоретичні основи електротехніки