The course Electrotechnical materials was created to educate students who speak English at the department of electrical insulation and cable technology.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами прикладного та інженерного програмування та отримати навички користування персонального комп’ютера для професійної роботи інженера в галузі електроізоляційної, кабельної та оптоволоконної техніки. В результаті вивчення дисципліні студент повинен знати і вміти створювати програми, та алгоритми для обробки даних, обчислювання різних процесів, що відбуваються в електроізоляційній кабельній та оптоволоконній техніці.

Курс рассчитан на студентов 1 курса, ряда специальностей НТУ "ХПИ", в основном "электротехника, электроэнергетика и электромеханика". Предусмотрены лекции и лабораторные работы, посвященные основным свойствам и областям применения электротехнических материалов