Computer science and algorithmic languages

В курсі розглянуті питання, пов’язані з електропостачанням промислових підприємств та окремих виробництв: характеристики та категорії електроспоживачів і методи розрахунку електричних навантажень; способи мінімізації споживання реактивної потужності; ула- штування електричних мереж та підстанцій систем електропостачання; надійність та якість електропостачання; аварійні режими, релейний захист та автоматизація в сис- темах електропостачання. Викладені також основи електробезпеки та питання екс- плуатації систем електропостачання. 

Головна мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити абітурієнта з напрямками навчання на кафедрі "Електричні станціїї", пов`язані з нею спеціальності та спеціалізації, познайомити з призначенням інженера-електроенергетика та дати початкові знання про електроенергетику в цілому, поняття про енергозбереження та енергоефективні технології.

Прослухавши курс, абітурієнт зможе зрозуміти для себе відповіді на питання "Кто такий інженер-електрик?", "Як ефективно використовувати енергетичні ресурси на побутовому та виробничому рівні?", а також "Наскільки вигідно виробляти електричну енергію за допомогою відновлювальних джерел енергії".