Дисципліна "Загальна теорія електричних машин" дає можливість набути знання із загальних питань з теорії електричних машин, а саме,  принципів побудови обмоток електричних машин та створення ними електро- та магніторушійних сил; загальних методів аналізу реакції якоря синхронних машин та машин постійного струму; комутації машин постійного струму; процесів при паралельній роботі трансформаторів та при роботі синхронних машин на мережу нескінченної потужності; основ роботи асинхронних генераторів та однофазних асинхронних двигунів.

Дозволяє ознайомитись зі спеціальністю «Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка», основними законами електротехніки та електромеханіки, напрямками розвитку електроенергетики, видами електричних машин, які застосовуються у світі.