Надання студентам поглиблених знань із питаньорганізації міжнародного бізнесу, адаптації  економічної діяльності щодо середовища країн-реципієнтів,  інтеграцію і взаємозалежність функцій міжнародного бізнесу;  ефективний розподіл ресурсів для досягнення поточних і довгострокових цілей.