• Исторический очерк;
  • Труды и награды кафедры;

Суть дисципліни – історія науки і техніки–механіки, основи охорони праці, етапи створення машин, виникнення інженерної діяльності, інженерна діяльність та експеримент, інженерна практика, теоретична підготовка, винахідництво, конструювання, технологія та організація виробництва,інженерні дослідження, проектування, випробування, налагодження, експлуатація та оцінка функціонування технічних систем.

Дисципліна «Безпека експлуатації будівель і споруд» належить до нормативних дисциплін природно-наукової підготовки за спеціалізацією – охорона праці.

Екологія - є однією із  головних  фундаментальних  наук,  своєрідною філософією виживання людства, стратегією перебудови цивілізації в ХХI сторіччі, що повинна відповідати сучасним реаліям взаємин населення планети і Природи, головним чином моральної перебудови на базі розвитку колективного інтелекту, повного взаєморозуміння, взаємодії і взаємодопомоги всіх націй у справі збереження Біосфери і стабільного розвитку. Екологічна діяльність є одним з головних елементів будь-якої сфери людської діяльності – промислового виробництва, енергетики, сільського і лісового господарства, транспорту, наукових досліджень,  культури, релігії і т.д.

Проблеми екології надзвичайно тісно зв'язані з добробутом людського суспільства. Ці зв'язки групуються в трьох напрямках: Інтенсифікація ресурсів біосфери; Охорона природи, що включає облік існуючих ресурсів і систему заходів, що перешкоджають руйнуванню оточуючого навколишнього середовища (ОНС); та Пізнавальні функції, що включають вивчення середовища й пізнання законів природи.

Всі ці питання розглядаються у запропонованому курсі «Основи екології».

У дистанційному курсі "Безпека життєдіяльності"  розглянуті теоретичні питання безпеки життєдіяльності. Наведені історія становлення наукового напрямку «Безпека життєдіяльності» й основні поняття, розглянуті ризик і засоби його аналізу, безпека життєдіяльності при надзвичайних ситуаціях, висвітлені оцінка психологічних властивостей людини та аналіз системи «людина-техніка-середовище», питання нормативно-правової основи й системи управління щодо безпеки життєдіяльності.