Курси викладачів НТУ "ХПІ"

Метою вивчення дисципліни є отримання навиків роботи з поширеним компілятором CodeBlocks в операційному середовищі Windows, та вивчення мови програмування Сі з орієнтацією на програмування мікроконтролерів різних фірм. Освоєння основних особливостей програмування нижнього рівня й комбінування програми на С з підпрограмами на асемблері. Освоєння декількох класичних методів й алгоритмів програмування.

Курс предназначен для студентов специальности 162 Биотехнологии и биоинженерия, специализаций 162.01 Промышленная биотехнология и 162.02 Фармацевтическая биотехнология 

Курс рассчитан на студентов 1 курса, ряда специальностей НТУ "ХПИ", в основном "электротехника, электроэнергетика и электромеханика". Предусмотрены лекции и лабораторные работы, посвященные основным свойствам и областям применения электротехнических материалов

 

Електроний  курс-ресурс - це курс-приклад для викладачів, щодо створення комфортного освітнього інформаційного середовища та системи комунікацій, що представляють всю необхідну навчальну інформацію у системі Moodle.

Змішане навчання - це поєднання дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій навчальній діяльності.