Оволодіння джерелами енергії завжди було способом виживання людства. І сьогодні її споживання є одним з найважливіших не тільки економічних, але і соціальних показників, багато в чому зумовлюють рівень життя людей. Ось чому іноді кажуть, що енергетика керує світом.

Основная цель освоения дисциплины: подготовить абитуриентов и студентов к обучению в области создания новых материалов с наперед заданными свойствами и исследования их структуры и свойств.

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:

  • дать представление о современном состоянии материаловедения и о роли материалов в различных областях человеческой деятельности;
  • показать взаимосвязь химии, физики и математики для решения материаловедческих проблем и разработки технологий синтеза наноматериалов.


В рамках изучения курса рассматриваются следующие темы:

1. Введение в курс "Материаловедение".

2. Структура и свойства материалов.

3. Создание материалов с наперед заданными свойствами.

4. Интеллектуальные материалы.

5. Наноматериалы и технологии.

6. Компьютерные технологии в материаловедение.

Даний курс розрахований для абітурієнтів та студентів-гуманітаріїв для розширення свого кругозору знань. Використовуючи в основному шкільні знання математики, фізики і хімії, ми з вами швидко розберемося в незрозумілих технічних термінах і явищах, якими ми незримо оточені. Як виготовляються процесори комп'ютерів і смартфонів? Чи можна знайти альтернативу викопному паливу? Це і багато іншого ви дізнаєтеся протягом 5 коротких лекцій.

Презентація щодо даного курсу https://goo.gl/Sn9Bbu

Автор та викладач курсу: Доброжан Андрій Ігорович, аспірант першого року навчання НТУ "ХПІ", кафедри Фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики

     Даний курс розрахований  на абітурієнтів

і студентів першого року навчання 

для ознайомлення з кваліфікацією

майбутніх спеціалістів кафедри "Інженерна елекрофізика"