Даний курс має на меті розглянути основні теоретичні положення з питань підготовки та ведення бойових дій підрозділами артилерії. На основі набутих знань підвищити рівень практичних навичок в роботі службових осіб артилерійських підрозділів під час організації та ведення бойових дій. Виховати у навчаємих відповідальність за правильність прийняття рішень під час підготовки і ведення бойових дій підрозділами артилерії. Прищепити навчаємим повагу до ракетних військ і артилерії.

Метою викладання навчальної дисципліни "МПЗ підготовки та застосування Збройних Сил України" є розуміння ролі морально-психологічного забезпечення в єдиній системі всебічного забезпечення застосування військ під час ООС; ознайомлення курсантів організації МПЗ. 

    Курс "Загальна тактика" призначений для вивчення курсантами сучасного загальновійськового бою, форм та способів застосування підрозділів Сухопутнх військ, способів пересування, перевезення частин і підрозділів та розташування на місці, а також  управління підрозділами в основних видах тактичних дій.

Навчальний курс ОССПР забезпечує підготовку слухачів за кваліфікацією – "Організація забезпечення військ" (за видами та родами військ і сил).

Предметом навчального курсу  є організаційна структура, призначення збройних сил ІД.

Матеріали курсу можуть використовуватись викладачами та слухачами ВВНЗ під час підготовки та у ході проведення занять, а також командно-штабних навчань, які передбачають вивчення питань, повязаних з процесом прийняття військових рішень за стандартами НАТО. Для розроблення загальних форм бойових документів, які містяться у курсі, використані доктриальні публікації НАТО та США, Балтійського Оборонного Коледжу, Бригадні стандарти операційних процедур Данії та Литви.

      Курс "Безпека військової діяльності" розроблений з урахуванням вивчення, узагальнення аналізу та практичних знань сутності і змісту роботи командира підрозділу з організації створення безпечних та здорових умов діяльності підрозділів, самостійного і творчого вирішення різних питань безпеки військової діяльності у практичній роботі офіцера.
      Наукову основу курсу складає теорія і практика військово-педагогічного супроводження військової діяльності.
      Методологічною основою курсу є основи військового управління, положення статутів, Воєнної доктрини України та інших нормативно-правових документів у сфері охорони праці.
      Вивчення даного курсу забезпечить навчаємих теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для формування основ професійної підготовки військового спеціаліста, що найбільше сприяє повному і якісному засвоєнню знань, в обсязі первинної посади на рівні командира взводу, командир роти та відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню “Бакалавр”

Метою курсу є уточнення процесів і процедур, які застосовуються під час військового процесу прийняття рішення (MDMP - за стандартами НАТО), та можуть бути використані під час планування бою у сучасних умовах. Також для забезпечення досягнення взаємосумісності частин і підрозділів Збройних Сил України з частинами і підрозділами країн НАТО відповідно до "Програми розвитку Збройних Сил України".

Підготувати офіцера військового управління тактичного рівня для штабу батальйону підрозділів військ РХБ захисту, навчити офіцерів теоретичним основам тактичних дій, способам виконання завдань підрозділами військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту; послідовності і змісту роботи посадових осіб штабу батальйону підрозділів військ РХБ захисту в різних видах бою з організації підготовки та виконанні завдань та заходів РХБ захисту бойових дій з’єднань, (частин) після отримання завдання; організації взаємодії, управління та всебічного забезпечення дій підрозділів батальйону військ РХБ захисту в ході бойових дій, порядку розробки та оформлення бойових документів, які відпрацьовуються в штабі батальйону