Загальна мета навчальної дисципліни

Навчити та прищепити курсантам уміння і навички самостійного управління військовими підрозділами, організації службових стосунків і особистої роботи, виконання вимог керівних документів з питань управління військовими підрозділами.

 Компетентності, яки набуваються під час засвоєння навчальної дисципліни

1. Здатність спілкуватися іноземною мовою, здійснювати мовну комунікацію з метою співпраці з підрозділами збройних сил держав – членів НАТО.

2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, стійко переносити фізичні навантаження, нервово-психічні напруження і несприятливі фактори професійної діяльності.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до обстановки, що склалася.

4. Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань
 і взятих обов’язків.

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

6. Визначеність і наполегливість у виконанні обов’язків і поставлених завдань.