Метою викладання навчальної дисципліни “ Засоби індивідуального та колективного захисту” є навчити курсантів теоретичним основам індивідуального та колективного захисту особового складу; надати курсантам   знань щодо основних принципів застосування засобів індивідуального та колективного захисту; прищепити курсантам   вміння організовувати та якісно здійснювати правильне їх використання засобів захисту за призначенням і здійснення їх ремонту.

Метою викладання навчальної дисципліни “Бойові токсичні хімічні речовини” є: навчити курсантів володіти теорією бойового застосування, фізико-хімічних та токсичних властивостей бойових токсичних хімічних речовин; виробити у курсантів практичні навички щодо способів взяття проб з різних середовищ та проведення визначення бойових токсичних хімічних речовин застосовуючи військово-технічні засоби хімічного аналізу.

Метою викладання навчальної дисципліни “Колоїдна хімія” є ознайомлення курсантів з основами фізико-хімії поверхневих явищ та дисперсних систем, а саме: термодинамікою цих об’єктів, різновидами адсорбції, властивостями дисперсних систем різного типу. Дати  уявлення про практичну важливість поверхневих явищ та дисперсних систем; показати колоїдно-хімічну сутність найважливіших процесів, що відбуваються в природі та техніці, в тому числі екологічний аспект; навчити  розумінню та аналізу процесів та явищ, які спостерігаються при проведенні спеціальної обробки, аерозольному маскуванні, при використанні засобів захисту.

Фізична хімія-наука про закономірності перебігу хімічних процесів і хімічних явищ.  Вона пояснює ці явища на основі фундаментальних положень фізики і прагне до кількісного опису цих процесів. 

До головних завдань фізичної хімії можна віднести вивчення і пояснення закономірностей, що визначають спрямованість хімічних процесів, швидкість їх протікання , вплив на них середовища.