Метою викладання навчальної дисципліни “Колоїдна хімія” є ознайомлення курсантів з основами фізико-хімії поверхневих явищ та дисперсних систем, а саме: термодинамікою цих об’єктів, різновидами адсорбції, властивостями дисперсних систем різного типу. Дати  уявлення про практичну важливість поверхневих явищ та дисперсних систем; показати колоїдно-хімічну сутність найважливіших процесів, що відбуваються в природі та техніці, в тому числі екологічний аспект; навчити  розумінню та аналізу процесів та явищ, які спостерігаються при проведенні спеціальної обробки, аерозольному маскуванні, при використанні засобів захисту.

Фізична хімія-наука про закономірності перебігу хімічних процесів і хімічних явищ.  Вона пояснює ці явища на основі фундаментальних положень фізики і прагне до кількісного опису цих процесів. 

До головних завдань фізичної хімії можна віднести вивчення і пояснення закономірностей, що визначають спрямованість хімічних процесів, швидкість їх протікання , вплив на них середовища.