Метою викладання навчальної дисципліни “Захист військ від наслідків зруйнувань радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів і застосування зброї масового ураження” є:

навчити курсантів володіти теорією i практикою захисту пiдроздiлiв від наслідків зруйнування РХНО та застосування ЗМУ у різних умовах обстановки, сформувати психологічно стійкого офіцера, який:

має глибокі військові знання з основ теорії застосування зброї масового ураження у сучасному загальновійськовому бою;

знає найновіші досягнення в теорії та практиці щодо питань захисту від наслідків зруйнування РХНО та застосування ЗМУ;

вміє творчо застосовувати теоретичні положення керівних документів;

здатний вводити в практику все нове і передове у військовій справі;

має організаторські здібності, ініціативу і самостійне мислення в ході організації та виконання заходів захисту.