Дисципліна має метою вивчення:

технології, засоби та відкриті стандарти процесно-орієнтованого підходу та сервісно-орієнтованої архітектури (СОА) для інтеграції прикладень, процесів, даних, інтегрованих робочих місць, ресурсів, управління інтегрованими системами та технології та засоби моделювання, аналізу, проектування інтегрованих інформаційних систем.

Мета

Дисципліна має метою вивчення:

-       комплексного погляду на сучасні веб-технології

 

Компетентності

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням сучасних веб-технологій.

Готовність застосування сучасних технологій та інструментальних засобів реалізації систем автоматичного проектування, здатність застосовувати їх на всіх етапах життєвого циклу програмного продукту.

 

Результати навчання

Знання підходів та методів проектування та розробки програмного забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління, та вміння їх використовувати при розробці програмного забезпечення із застосуванням сучасних веб-технологій.

  • Вид дисципліни: нормативна

Рівень:спеціаліст, магістр

Кількість кредитів ECTS: 5

Форма навчання: денна, заочна

Головна мета вивчення курсу “Економіка інтелектуальної власності ” досягнення розуміння методології та економіко-правових основ комерціалізації та оцінки вартості майнових прав на інтелектуальну власність, об’єктів, цілей та видів  оцінювання, дати можливість практичного застосування різних підходів до визначення вартості ОПІВ; визначення  збитків від порушення праволодіьців інтелектуального продукту;  сприяння розумінню  доцільності    придбання чи продажу інтелектуальної власності (ІВ). 

 

     Курс ТОЭ является базовым курсом, одним из основных курсов, на основании которого строятся все специальные электротехнические курсы.Он дает возможность определить количественные и качественные соотношения при протекании электромагнитных процессов. Этот курс занимает ведущее место в системе подготовки инженеров-электриков.Курс ТОЭ основывается на знаниях (глубоких знаниях) физических явлений, и глубоких знаниях математики. 

  Необходимо, прежде всего, работать над теорией, без которой невозможно освоить курс. Так же с большой серьезностью необходимо относиться к практическим занятиям, решать больше задач. Осваивая курс, приобретаются умения применять теоретические знания к решению практических инженерных задач.

   Основная часть курса - это теория электрических цепей . Курс теории электрических цепей основан на использовании интегральных величин, характеризующих электромагнитные явления, такие как напряжение, ток, электродвижущая сила, магнитный поток и т.д. В курс входят разделы по изучению теории линейных электрических цепей постоянного и переменного тока, нелинейных электрических цепей, переходных процессов в линейных электрических цепях, линий с распределенными параметрами и т.д.

 Отдельная часть курса посвящена изучению теории электромагнитного поля.

Часть 1  предусматривает изучение линейных электрических цепей постоянного тока.