Дисципліна має метою вивчення:

технології, засоби та відкриті стандарти процесно-орієнтованого підходу та сервісно-орієнтованої архітектури (СОА) для інтеграції прикладень, процесів, даних, інтегрованих робочих місць, ресурсів, управління інтегрованими системами та технології та засоби моделювання, аналізу, проектування інтегрованих інформаційних систем.

Мета

Дисципліна має метою вивчення:

-       комплексного погляду на сучасні веб-технології

 

Компетентності

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням сучасних веб-технологій.

Готовність застосування сучасних технологій та інструментальних засобів реалізації систем автоматичного проектування, здатність застосовувати їх на всіх етапах життєвого циклу програмного продукту.

 

Результати навчання

Знання підходів та методів проектування та розробки програмного забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління, та вміння їх використовувати при розробці програмного забезпечення із застосуванням сучасних веб-технологій.